כתבו עלינו בעיתון

 
http://www.ezori.net/mobile2/articles/lodnews/4746/
תלמידי בית הספר בפעילות מעגלים שכללה הרצאה והשתתפות התלמידים בפיינטבול